Tlf: 5761 8737 brv@brv.dk

Ordinær Generalforsamling Februar 2024

BENLØSE RUNDINGS VANDVÆRK Afholder ordinær generalforsamling tirsdag, den 20. februar 2024 kl. 19.00på Roskildevej 146. Dagsorden ifølge vedtægterne.Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen. Tilmelding er...
Driftstatus

Driftstatus

Vi oplever i øjeblikket ingen forstyrrelser.

driftstatus brv

Kontaktinformation

Vagttelefon: Uden for åbningstid kan vagten træffes på tlf.:

28 57 71 62 - Erik Jensen.