Tlf: 5761 8737 brv@brv.dk

Om Vandværket

Forsyning til de første forbrugere blev igangsat 1. oktober 1935.

Vandværket er i dag beliggende på Tofteåsvej 6, og blev bygget i 1958 & 1963.

Der er nu 3 dybe nyrenoverede boringer, som årligt indvinder ca. 200.000 m3.
Indvindingstilladelsen udgør 275.000 m3. Tilladelsen udløber i 2036.

Råvandet ledes til iltningstårn, og efter lidt iltning og filtrering sendes vandet videre til ca. 1.925 husstande.

benløse vandværk