Tlf: 5761 8737 brv@brv.dk

BENLØSE RUNDINGS VANDVÆRK

Afholder ordinær generalforsamling tirsdag, den 20. februar 2024 kl. 19.00
på Roskildevej 146.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
Forslag, som ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding er nødvendig på tlf. 57 61 87 37

Bestyrelsen

Driftstatus

Driftstatus

Vi oplever i øjeblikket ingen forstyrrelser.

driftstatus brv

Kontaktinformation

Vagttelefon: Uden for åbningstid kan vagten træffes på tlf.:

28 57 71 62 - Erik Jensen.